Vad vet du om mannen på sigillet?

LO Smith var en svensk industriman och politiker. Då kanske en av landets mest kända personer. I dag känner vi igen honom som mannen på Absolut-flaskans sigill – där hamnade han eftersom han under 1800-talet var en av Sveriges största affärsmän, den okrönte Brännvinskungen som renade brännvinet från finkel, värnade om arbetarens rätt och ofta såg framtida lösningar. Entreprenören, globetrottern, äkta maken, företags­ledaren och politikern LO Smith var en man som sannerligen berörde. Hjälp oss att minnas den mytomspunne mannen och hans tid.

Ett barn blir till

Den 12 oktober 1836 får lantbrukarna Lusse Pehrsdotter och Ola Persson, familjens tredje barn i Kiaby, Skåne, öster om Kristianstad. Barnet får namnet Lars Olsson (senare LO Smith).

1836 Entreprenören

LO Smith – affärsman och geni

Affärsmannen och Brännvinskungen LO Smith är mannen på sigillet på Absolut Vodka-flaskorna. Men vem var han egentligen? Läs om mannen som mer än att producera rent brännvin även arbetade för att förbättra arbetarnas villkor.

1836 Omvärlden

Tidens anda 1836-1853

Freden, ett friare näringsliv och framväxande folkrörelser – det var tre genomgripande fenomen som satte sin prägel på det svenska samhället och L. O. Smith under hans uppväxt.

1843 Privatpersonen

Storbönder i Blekinge

Den 21 juli blir familjen "storbönder" när de köper Sjöarpsgården i Blekinge. Boningshuset är två våningar, 7 alnar högt, 40 långt och 10 brett. För att familjen ska klara arbetsbördan är det en förutsättning att sönerna bidrar i arbetet. Arbetet blir snabbt betungande och familjen får inte ordning på ekonomin.

1843 Privatpersonen

Ett livsavgörande möte

Sju år gammal träffar Lars Olsson grosshandlaren Carl Smith. Pojken imponerar på grosshandlaren som säger: "Om det går illa för din far får, du komma till oss". Efter bara några månader står pojken hemma hos Smith i Carlshamn och säger "Konsuln får ta mig, det är slut med far".

1846 Entreprenören

Första jobbet

Som 10-åring kände LO Smith att han inte längre kunde ligga sin välgörare till last längre. Efter att denne gett sitt godkännande tog han därför anställning hos handlare A.J Skottsberg. LO Smith upptäckte att omsättningen var dålig och genomförde vad som kanske var landets första PR-kampanj? Han åkte ner till den mest livliga farleden och berättade för varenda köpman som passerade om den goda kvaliteten på varorna hos Skottsbergs handel. Omsättning mångdubblades tämligen omgående.

1847 Entreprenören

Andra jobbet

PR-succén hos Skottsberg går inte obemärkt förbi. Inom ett år erbjuds han en årslön på 300 kronor hos konkurrenten Cervin. 11-åriga LO tar med sina gamla kunder och lyckas även ge Cervins ett rejält uppsving.

1851 Omvärlden

Den första världsutställningen

Den 1 maj 1851 hölls den första världsutställningen, i nybyggda Crystal Palace, i Hyde Park, London. Sex miljoner besökare mötte under sex månader 14 000 utställare från 94 länder. Utställningen presenterade det moderna och exklusiva, uppdelat i avdelningar för maskiner, fabriksvaror, råvaror och konsthantverk. I samband med utställningen startade segeltävlingen America´s Cup.

1853 Privatpersonen

Mot Stockholm

Succén i handelsbodarna gör att LO Smith snart vill vidare i karriären. Via vännen, befälhavaren Bengtsson erbjöds Smith chansen att få en plats på brännvinsslupen Carl Oskar mot Stockholm.

1853 Omvärlden

Tidens anda 1853–1888

Från mitten av 1800-talet gick Sverige på allvar in i industrialiseringen. Bolmande skorstenar blev en allt vanligare syn från nyanlagda fabriker, verkstäder och ångsågar. Järnvägarna möjliggjorde snabba varutransporter och helt nya orter föddes längs banorna. Ett nytt konsumtionssamhälle tog form.

1854 Privatpersonen

4 livslånga löften

Under 17-årige Lars Olssons första natt i Stockholm, visar kompisarna från brännvinsslupen honom huvudstadens alla lockelser. Dagen efteråt är Lars Olsson bedrövad över hur förfallna människorna är. Han sätter fyra principer som han sedan under hela sitt liv aldrig överger: 1. Ej missbruka alkohol 2. Icke beblanda sig i kortspel 3. Icke snärjas i glädjeflickors garn 4. Undvika fattigdom till varje pris

1854 Entreprenören

Konflikt med ny arbetsgivare

LO Smith tar anställning hos Åkerman i Gamla Stan. Butiksägaren försöker lura ynglingen som visar att han har full koll på räkenskaperna.

1855 Omvärlden

Förbud mot hembränt

Fram till 1855 är det tillåtet att själv hemma bränna sprit för att klara "husbehoven". För att hindra det ökande drickandet förbjuds det. Något som på sikt gagnar LO Smith.

1855 Entreprenören

Karriär i hamnen

Av en slump hamnar LO Smith i hamnen och får jobb på ett fartyg. Snart är han en av de allra viktigaste skeppsmäklarna i Gamla Stan och börjar bygga upp sin rikedom. Efter bara ett tag förstår han hur han ska få affärerna att blomstra ännu mer.

1856 Entreprenören

Det våras för Brännvinskungen

Vid den världsekonomiska krisen 1856 får LO Smith ett gyllene tillfälle att äga den stockholmska spritmarknaden. Han tar chansen och snart kan han växla upp. Sex år senare har han byggt upp grunden för sin rikedom.

1859 Privatpersonen

Familjefadern

Som 24-åring gifter sig Lars Olsson med den sex år yngre Marie-Louise Collin. Paret bosätter sig i Gamla Stan i Stockholm. Under de första lyckliga åren får paret fyra barn.

1859 Omvärlden

Darwins evolution

Charles Darwin presenterar i boken Om arternas uppkomst revolutionerande teorier om människans uppkomst och utveckling. Darwin ifrågasätter starkt Bibelns berättelser om naturens och människan.

1860 Samhällsförbättraren

På arbetarnas sida

LO Smith tar som företagsledare snabbt arbetarnas parti och citeras flitigt för bland annat detta: "Arbetarna har alltid ställt upp på mig. Då måste jag ge tillbaka av mina vinster".

1860 Samhällsförbättraren

LO för utvidgad rösträtt

För att få rösta i Sverige krävdes under perioden att man tjänade minst 800 kronor om året. En summa som många arbetare inte nådde upp till. I ett gräl om rösträtten lär LO Smith ha skrikit i riksdagen: "Men betala arbetaren så mycket då – så är problemet löst.

1861 Omvärlden

Amerikanska inbördeskriget startar

När Abraham Lincoln 1860 utsågs till president för USA bröt sig snart 11 av USA:s 36 delstater ut från landet och bildade Amerikas konfedererade stater. I april inleds strider som skulle hålla i sig i fem år och leder till ca 620 000 människors död. När kriget avslutades 1865 avskaffades slaveriet och de konfedererade staterna införlivades åter i USA.

1866 Omvärlden

Hallå där!

I juli 1866 läggs den första kommersiellt framgångsrika telefonkabeln i Atlanten och gör det möjligt för telefonsamtal mellan USA och Europa.

1866 Omvärlden

Svensk dynamit

Den svenska företagaren och uppfinnaren Alfred Nobel tar patent på dynamit som 34-åring. Under sin karriär tar kemisten och ingenjören närmare 250 patent. Alfred Nobel avlider i italienska, San Remo, Ligurien 1896.

1868 Entreprenören

Finkel, renat och det första spritkriget

LO Smith inser att den svenska spriten är dålig. Han forskar i ämnet och ger sig ut på studieresor när möjligheten till affärer uppdagas. I Frankrike hittas ett ett företag som utvecklar apparater som tar bort det skadliga finklet. När Smith är säker på att metoden fungerar köper han en fabrik på Reymersholme i Stockholm och börjar tillverka brännvin. Dessvärre förloras en viktig upphandling i Stockholm och Smith tvingas in i ett krig om rätten att sälja sin sprit. Med hjälp av båtar som går i skytteltrafik mellan innerstan och Reymersholme får LO Smiths butik på Reymersholme cirka 25 000 besökare varje dag.

1868 Entreprenören

Lyssna på podd om Reimersholme spritfabriks historia!

Vi vandrar runt på den lilla ön Reimersholme vid Södermalm i Stockholm och spanar efter spår av demonentreprenören L.O. Smith och hans livsverk.

1873 Privatpersonen

Carlhälls gård

Från 1873 till början av 1900-talet har familjen Smith Carlhälls gård som sommarbostad. Platsen byggs ut med både balsal och kägelbana. Ett tiotal personer anställda på platsen. Prydnadsträdgården lär ha varit Stockholms vackraste.

1876 Entreprenören

Punschen i Karlshamn

LO Smiths verksamhet växer och han skaffar fler fabriker över landet. Så även i sin hemort Karlshamn där han via köp av Hellerströmska reningsverket förutom brännvin kan förädla den idag klassiska drycken Carlshamns flaggpunsch.

1877 Privatpersonen

Bolinderska palatset – en studie i lyx

Bolinderska palatset, bredvid Grand Hotell i centrala Stockholm uppförs 1877 efter arkitekt Helgo Zettervalls ritningar. När beställaren, affärsmannen Jean Bolinders luxösa hyreshus är färdigbyggd blir Smith imponerad. Han flyttar snart in i en av de två paradvåningarna.

1880 Omvärlden

Boerkrig i Sydafrika

När britterna med Sir Theophilius Shepstones i spetsen annekterar Transvaal i nordöstra Sydafrika 1877 möts de av kraftiga protester från boerna. År 1880 gör boerna uppror och kriget är ett faktum. Med hjälp av gerillakrigsföring lyckas boerna vinna kriget och får självstyre i regionen. År 1900 ockuperades Transvaal igen, något som kom att påverka bland annat LO Smiths affärer. Transvaal blev engelsk koloni innan det 1910 blev en provins i Sydafrika.

1882 Entreprenören

Andra spritkriget på Fjäderholmarna

När utskäningstillståndet för spritförsäljningen i Stockholm går ut är det dags för ny upphandling. LO Smith vill leverera från nya fabriken i Karlshamn. Han fick dock nobben även denna gång. Segerviss från det tidigare kriget upprepades strategin. Den här gången gick båtar i skytteltrafik till ön Fjäderholmarna i Stockholms skärgård.

1883 Samhällsförbättraren

Arbetarringarna ser dagens ljus

I början av 1880-talet engagerar sig LO Smith i att stärka arbetarnas ställning och hjälpa dem att organisera sig. Arbetarringar börjar växa fram och LO Smith blir ordförande i Stockholm arbetarrings bank. Snart föreslår han att Sverige ska införa postbank för att underlätta arbetarnas sparande. Några år senare infördes banken. Trots att förslaget kom från LO Smith fick han aldrig något erkännande i frågan. Däremot kanske en ökad lust att påverka politiskt?

1883 Samhällsförbättraren

Gula brevet – ett misstag

1883 utfärdas en inbjudan om aktieteckning i en Arbetarnas Bank. Stadgarna är generösa för arbetarna. Smith ser banken som den sociala frågans lösning och ett system som snart ska sprida sig över hela världen. Han lät publicera ett öppet brev, skrivet över sex sidor på gult papper och tryckt i 20 000 exemplar där han berättar hur han tycker att landet ska styras. Han utropar sig själv till den som skulle kunna genomföra förslagen. I gengäld kräver han både lojalitet och förtroende. Brevet får motsatt effekt.

1884 Samhällsförbättraren

Ångkök – god och sund mat till billig peng

Med ångkök skulle arbetarna få tag i god och sund mat till ett billigt pris. Med toppmodern utrustning och kooperativ organisation försökte LO Smith få arbetarna att äta bättre. Något som både skulle göra dem friska och få dem att kunna arbeta längre och hårdare. Smith satsar stort men dessvärre blir ångköken aldrig välbesökta.

1884 Entreprenören

Spritfabriken i Carlshamn

Den majestätiska spritfabriken i Carlshamn blev en viktig arbetsgivare i södra Sverige och för LO Smith ett strategiskt tillhåll inför erövringen av Europa.

Arbetarringar, organisation, och senare rösträtt

Med fel personer på ledande befattningar kom LO Smiths arbetarringar snart att försvinna. LO Smith är missnöjd med arbetarnas engagemang. Men hans ansträngningar bar frukt i det långa loppet.

1888 Entreprenören

Smith förlorar spanskt spritkrig

LO Smith ser en öppning på den internationella spritexportmarknaden och börjar att leverera brännvin till Spanien. Med 700 anställda bygger han världens största spritfabrik i Karlshamn. Efter några lyckosamma år börjar Spanien kräva mer betalt för införseln och LO Smith blir utan hjälp från den svenska regeringen. LO Smith förlorar personligen cirka 700 miljoner kronor och alla anställda blir av med sina jobb.

1888 Omvärlden

Tidens anda 1888–1913

Tiden runt sekelskiftet 1900 upplevde Sverige en ekonomisk guldålder. Politiskt skakades landet av unionsupplösningen med Norge och strider om försvaret och rösträtten. Emigrationen till Amerika slog rekord samtidigt som den framväxande arbetarrörelsen och kvinnorörelsen krävde ökat inflytande.

1896 Privatpersonen

Anna Viktoria Kalldin

När LO Smiths träffar sin andra maka Anna Viktoria Kalldin förlorar han kontakten med den sista av sina barn som pratat med honom, Mary. Anna Viktoria och LO lever ihop under 15 år och efter boer-kriget vid sekelskiftet i fattigdom.

1913 Privatpersonen

Ett geni lämnar världen

77 år gammal, dör LO Smith i december 1913 i sviterna av en lunginflammation.

1919 Omvärlden

Motboken införs

Under året genomförs motbokskontrollen fullt ut och systembolagen får monopol på all alkoholförsäljning i Sverige. Sen den dagen finns inte längre några privata vinhandlare i landet utan all alkohol säljs av Vin & Sprit och de då regionala systembolagen.

2017 Entreprenören

Filmen om LO Smith

Se trailern till filmen om L. O. Smiths liv!