1884 Politikern

Ångkök – god och sund mat till billig peng

På plats i Nice, Frankrike började LO Smith forma ett nytt förslag som skulle gynna arbetarna. Om de åt god och sund mat skulle arbetarna kunna arbeta bättre. Något som givetvis skulle göra dem både friskare och gynna dem i yrkeslivet då de skulle kunna jobba längre och hårdare.
Den engelska idén med ångkök hade funnits i Sverige sedan 1850-talet. I Smiths projekt skapades ångköket med toppmodern utrustning, en kooperativ organisation och idérik äganderätt.
Planerna var stora. LO Smith berättar i boken The foundation of death – a study of the drinkquestion berättar han om sina ambitioner:
”Jag har tagit patent i både Sverige och Norge. Mina planer är att ha maskiner igång i varje stad i hela landet. Minst tio stora bara i Stockholm”.
En tysk uppfinnare vid namn Becker fick uppdraget att leverera kokapparaterna. Tanken var att köken skulle drivas av arbetare till självkostnadspris. Smith ordnade lokal på Kungsholmen i Stockholm. När köket öppnade var många nyfikna på den nya restaurangen. Besökarna uteblev dock och Smith deklarerade snart att för många hindrat honom att realisera planerna. När Sundsvall brann fyra år senare skänktes all utrustning till behövande i staden: utrustning, köksredskap, mat- och dryck.