1883 Politikern

Arbetarringarna såg dagens ljus

Dominansen och makten hos överklassen var något som ständigt lät irritera LO Smith. Han glömde aldrig var han kom ifrån. I mitten av 1880-talet samlade han politiskt intresserade arbetare för att diskutera hur man kunde stärka sin ställning.
Folket lyssnade och snart startades ett flertal föreningar. Alla med samma syfte: att förbättra levnadsvillkoren även om namnen på föreningarna skiftade.

Grupperingarna kom att kallas arbetarringar och snart fick man gehör för sina önskemål. LO Smith erbjöds rollen som ordförande i Stockholm arbetarrings bank. Han krävde att han skulle väljas enhälligt. Vid första mötet möttes han av rop, handklappningar och stampande golv.

LO Smith satsade för att ge den enskilde medlemmen bättre ekonomi. Ett av förslagen var att göra posten till bank. Postsparbankernas utveckling hade han sett i flertalet länder. Med bättre öppettider och tillgänglighet var sannolikheten högre att arbetaren skulle sätta in sina sparpengar.

Förslaget nådde 1883 hela vägen upp till kungen som utförde en proposition om inrättandet. Det tog ett tag innan förslagets till slut vann laga kraft. Berömmet fick den dåvarande statsministern Robert Themptander.