1883 Politikern

Gula brevet – ett misstag

1883, samma år som arbetarringarna tar fart, utfärdades en inbjudan om aktieteckning i en Arbetarnas Bank. Stadgarna var generösa för arbetarna. Aktierna kostade bara 25 kronor och skulle betalas inom cirka ett år. När 10 000 aktier tecknats skulle banken bildas.

Smith var stolt över initiativet och övertygad om att detta var den sociala frågans lösning – ett system som snart skulle sprida sig över hela världen.

Han lät publicera ett öppet brev, skrivet över sex sidor på gult papper. I brevet, som trycktes i 20 000 exemplar över hela världen vände sig Smith till arbetarna. Han berättade hur han tyckte att landet skulle styras och utropade sig själv som den som skulle kunna genomföra förslagen. I gengäld krävde han både lojalitet och förtroende.

I tolv punkter utvecklade han sina resonemang, de tog upp allt från det egna brännvinet, till godtemplarna, bildning, sparbanker och sjöfarten.

Dessvärre blev inte ”gula brevet” den succé Smith räknat med. Här hade han för första gången redovisat sina planer. Många blev fientligt inställda till honom. Mycket tack vare hans tidigare debatter och medverkan i det då brinnande andra brännvinskriget. LO Smith lämnade under 1884 landet och började planera för en annan bra lösning för arbetarna.

I efterhand går det att se brevet som Smiths första taktiska misstag.