Historien om L.O. Smith

1836-1853

Tidens anda 1836-1853

Freden, ett friare näringsliv och framväxande folkrörelser – det var tre genomgripande fenomen som satte sin prägel på det svenska samhället och L. O. Smith under hans uppväxt.

Ångbåt. Källa: Källa: J & C G Bolinders Mekaniska Verkstads historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Ett barn blir till

Den 12 oktober 1836 får lantbrukarna Lusse Pehrsdotter och Ola Persson, familjens tredje barn i Kiaby, Skåne, öster om Kristianstad. Barnet får namnet Lars Olsson (senare L.O. Smith).

Ekenäs, Ronneby. Källa: Karlshamns museum.

1836 Privatpersonen

Kvinnorna i L.O. Smiths liv

Under L.O. Smiths tid hade inte kvinnor ett särskilt stort inflytande i det offentliga livet, men privat så hade de mer möjlighet att påverka. Vilka var kvinnorna i Brännvinskungens liv?

1837 Omvärlden

Den Viktorianska eran inleds

Nyligen fyllda 18 år tillträdde Viktoria av Storbritannien i rollen som drottning. Hennes regeringstid varade i fram till den 22 januari 1901. Eran kallas för den Viktorianska och den hyllade och omtyckta drottningen kallas ”Europas mormor”. En mängd av hennes ättlingar finns representerade i de europeiska kungahusen. Däribland dagens svenska konung.

Storbönder i Blekinge

Den 21 juli blir familjen "storbönder" när de köper Sjöarpsgården i Blekinge. Boningshuset är två våningar, 7 alnar högt, 40 långt och 10 brett. För att familjen ska klara arbetsbördan är det en förutsättning att sönerna bidrar i arbetet. Arbetet blir snabbt betungande och familjen får inte ordning på ekonomin.

The farm Sjöarp in Blekinge ca 1860. Picture private.

1843 Privatpersonen

Ett livsavgörande möte

Sju år gammal träffar Lars Olsson grosshandlaren Carl Smith. Pojken imponerar på grosshandlaren som säger: "Om det går illa för din far får, du komma till oss". Efter bara några månader står pojken hemma hos Smith i Carlshamn och säger "Konsuln får ta mig, det är slut med far".

1845 Omvärlden

Svenskt supande

Under 1830- och 40-tal drack de flesta över 15 år i Sverige minst två liter sprit i veckan. En vanlig dag togs frukostsup, tuppsup, bäsken och kaffesup. Vid middagen: aptitsup, fisksup, halvan, tersen och klacken. På kvällarna tog man en styrkesup innan man avslutade med loppsupen vid läggning.

Skottsbergska Gården där LO Smith tog sin första anställning. Gården finns än idag och är Sveriges bäst bevarade köpmansgård från äldre tid. Källa: Karlshamns museum.

1846 Entreprenören

Första jobbet

Som 10-åring kände L.O. Smith att han inte längre kunde ligga sin välgörare till last längre. Efter att denne gett sitt godkännande tog han därför anställning hos handlare A.J Skottsberg. L.O. Smith upptäckte att omsättningen var dålig och genomförde vad som kanske var landets första PR-kampanj? Han åkte ner till den mest livliga farleden och berättade för varenda köpman som passerade om den goda kvaliteten på varorna hos Skottsbergs handel. Omsättning mångdubblades tämligen omgående.

1847 Entreprenören

Andra jobbet

PR-succén hos Skottsberg går inte obemärkt förbi. Inom ett år erbjuds han en årslön på 300 kronor hos konkurrenten Cervin. 11-åriga L.O. tar med sina gamla kunder och lyckas även ge Cervins ett rejält uppsving.

1848 Omvärlden

Guldrush i USA

Den 24:e januari 1848 hittade James W Marshall guld vid amerikanska Sutter´s Mill i Coloma, El Dorado county i Kalifornien. Cirka 300 000 människor från Sydamerika, Europa, Australien och Asien begav sig till platsen efter att nyheten spridits via tidningar. Guld för miljardsummor hittades och staden San Fransisco förvandlades på två år från en småstad med 1 000 invånare till 25 000. Guldruschen i området pågick fram till cirka 1850 då man sökte sig vidare längs den amerikanska västkusten.

1853-1888

Tidens anda 1853–1888

Från mitten av 1800-talet gick Sverige på allvar in i industrialiseringen. Bolmande skorstenar blev en allt vanligare syn från nyanlagda fabriker, verkstäder och ångsågar. Järnvägarna möjliggjorde snabba varutransporter och helt nya orter föddes längs banorna. Ett nytt konsumtionssamhälle tog form.

Gjuteriet på Bolinders mekaniska verkstad 1910. Bolinders grundades 1844 i Stockholm. Källa: J & C G Bolinders Mekaniska Verkstads historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

LO Smiths Stockholm - Vasabron mellan Tegelbacken och Riddarhusgränd i Stockholm. Källa: Atlas Copco.

1853 Privatpersonen

Mot Stockholm

Succén i handelsbodarna gör att L.O. Smith snart vill vidare i karriären. Via vännen, befälhavaren Bengtsson erbjöds Smith chansen att få en plats på brännvinsslupen Carl Oskar mot Stockholm.

1853 Omvärlden

Långa arbetsdagar och korta liv

I L.O. Smiths Stockholm 1853 är en arbetsdag 18 timmar lång. Människor blir sällan äldre än 40 år gamla.

1854 Privatpersonen

4 livslånga löften

Under 17-årige Lars Olssons första natt i Stockholm, visar kompisarna från brännvinsslupen honom huvudstadens alla lockelser. Dagen efteråt är Lars Olsson bedrövad över hur förfallna människorna är. Han sätter fyra principer som han sedan under hela sitt liv aldrig överger: 1. Ej missbruka alkohol 2. Icke beblanda sig i kortspel 3. Icke snärjas i glädjeflickors garn 4. Undvika fattigdom till varje pris

Bilden från Stora Badstugugatan 42 är ganska beskuren men torde föreställa porten och den butikslokal som L O arbetade i 1849. Bild från 1900. Källa: Stockholms stadsmuseum.

1854 Entreprenören

Konflikt med ny arbetsgivare

L.O. Smith tar anställning hos Åkerman i Gamla Stan. Butiksägaren försöker lura ynglingen som visar att han har full koll på räkenskaperna.

Slussplan, utsikt från Stadsgårdssidan ca 1887-1899. Källa: Frans Svanström &Co, Esseltes historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

1854 Entreprenören

L.O. Smiths Stockholm

L.O. Smith föddes och växte upp i Blekinge, men från unga år kom Stockholm att bli hans bas. Här är en guide till några av de platser i Stockholm som förknippas med honom.

1854 Omvärlden

Svenskt brännvin – en produkt i ständig utveckling

Förnyelsen av teknik och råvaror har skapat nya dryckestrender.

Linjeskepp och fregatter vid Skeppsholmen år 1850 målade av konstnären Per Wilhelm Cedergren. Källa: Sjöhistoriska museet.

1855 Entreprenören

Karriär i hamnen

Av en slump hamnar L.O. Smith i hamnen och får jobb på ett fartyg. Snart är han en av de allra viktigaste skeppsmäklarna i Gamla Stan och börjar bygga upp sin rikedom. Efter bara ett tag förstår han hur han ska få affärerna att blomstra ännu mer.

LO Smith som ung. Bild privat.

1856 Entreprenören

Det våras för Brännvinskungen

Vid den världsekonomiska krisen 1856 får L.O. Smith ett gyllene tillfälle att äga den stockholmska spritmarknaden. Han tar chansen och snart kan han växla upp. Sex år senare har han byggt upp grunden för sin rikedom.

L O Smith med första frun Marie-Louise Collin. Källa: Karlshamns museum.

1859 Privatpersonen

Familjemannen

Som 24-åring gifter sig Lars Olsson med den sex år yngre Marie-Louise Collin. Paret bosätter sig i Gamla Stan i Stockholm. Under de första lyckliga åren får paret fyra barn.

1859 Omvärlden

Darwins evolution

Charles Darwin presenterar i boken Om arternas uppkomst revolutionerande teorier om människans uppkomst och utveckling. Darwin ifrågasätter starkt Bibelns berättelser om naturens och människan.

1860 Samhällsförbättraren

På arbetarnas sida

L.O. Smith tar som företagsledare snabbt arbetarnas parti och citeras flitigt för bland annat detta: "Arbetarna har alltid ställt upp på mig. Då måste jag ge tillbaka av mina vinster".

Teckning Fadersneslandet 1889. L O Smith i riksdagen. I första kammaren. Källa: Karlshamns museum.

1860 Samhällsförbättraren

L.O. för utvidgad rösträtt

För att få rösta i Sverige krävdes under perioden att man tjänade minst 800 kronor om året. En summa som många arbetare inte nådde upp till. I ett gräl om rösträtten lär L.O. Smith ha skrikit i riksdagen: "Men betala arbetaren så mycket då – så är problemet löst."

1860 Omvärlden

Så reste en riktig brännvinskung

Häng med på en jorden-runt-resa i transporthistoria.

1861 Omvärlden

Amerikanska inbördeskriget startar

När Abraham Lincoln 1860 utsågs till president för USA bröt sig snart 11 av USA:s 36 delstater ut från landet och bildade Amerikas konfedererade stater. I april inleds strider som skulle hålla i sig i fem år och leder till ca 620 000 människors död. När kriget avslutades 1865 avskaffades slaveriet och de konfedererade staterna införlivades åter i USA.

L O Smith med döttrarna Mary och Lucie. Källa: Karlshamns museum.

1862 Privatpersonen

L.O. Smith som far – en stormig historia

Smiths fyra barn växte upp tills starka individer med kreativa intressen, men relationen till deras berömda far var ofta ansträngd och slutade i stor turbulens.

1864 Omvärlden

Alla får starta företag!

Näringsfrihet införs i Sverige! Bort med skråväsende, mästerskapstvång och borgarmonopol. Nu får gemene man starta företag.

1865 Omvärlden

Entreprenörer samtida med L.O. Smith

Samtidigt med L.O. Smith levde en rad framgångsrika och drivna entreprenörer. De kom att symbolisera det nya industriella Sverige och var med och lade grunden till 1900-talets ekonomiska välstånd. Gemensamt för personerna i detta brokiga galleri var en affärsmässig bredd och engagemang inom allt från politik och samhällsliv till konst och filantropi. Ofta sågs de som ”kungar” inom sina branscher – här ett litet urval från verkstadskungen Bolinder till finansfursten Wallenberg.

Ritning för tillbyggnad af Vin & Spirituosa Aktie Bolaget i Kristianstad. Källa: Karlshamns museum.

1865 Entreprenören

Smith byggde brännvinsfabriker i det svenska potatisbältet

Under sina glansdagar byggde L.O. Smith upp ett stort antal fabriker. Tyngdpunkten i hans brännvinsimperium låg i Sydsverige.

1865 Omvärlden

L.O. Smith och Karlshamn

I den livliga hamnstaden Karlshamn formades den unge L.O. Smith. Det var också i där han byggde sin stora spritfabrik och producerade den berömda flaggpunschen.

1866 Omvärlden

Hallå där!

I juli 1866 läggs den första kommersiellt framgångsrika telefonkabeln i Atlanten och gör det möjligt för telefonsamtal mellan USA och Europa.

L.O. Smith må vara känd som Sveriges brännvinskung, men han var långt ifrån ensam om att tillverka och sälja det i Sverige. Källa: Spritmuseum.

1866 Omvärlden

L.O. Smiths konkurrenter i Sverige

Lär känna Smiths svenska konkurrenter, som i vissa fall till och med kröntes till lokala brännvinskungar!

1867 Omvärlden

Johan Willhelm Smitt – L.O. Smiths investerare och nemesis

L.O. Smith och Johan Willhelm Smitt var först goda kompanjoner och sedan bittra fiender för resten av livet. Deras bråk fördes publikt via öppna brev i tidningarna och avslutades i domstol. Vem var L. O. Smiths värsta fiende, mannen bakom kuppen på Reymersholme och som enligt vissa källor var orsaken till den spanska spritkraschen?

Källa: Sprimuseum.

1868 Entreprenören

Finkel, renat och det första spritkriget

L.O. Smith inser att den svenska spriten är dålig. Han forskar i ämnet och ger sig ut på studieresor när möjligheten till affärer uppdagas. I Frankrike hittas ett ett företag som utvecklar apparater som tar bort det skadliga finklet. När Smith är säker på att metoden fungerar köper han en fabrik på Reymersholme i Stockholm och börjar tillverka brännvin. Dessvärre förloras en viktig upphandling i Stockholm och Smith tvingas in i ett krig om rätten att sälja sin sprit.

Brevhuvud cirkulärbrev från Win- & Spirituosa-Aktie-Bolaget den 15 juli 1872. Källa: Spritmuseum.

1868 Entreprenören

Lyssna på podd om Reimersholme spritfabriks historia!

Vi vandrar runt på den lilla ön Reimersholme vid Södermalm i Stockholm och spanar efter spår av demonentreprenören L.O. Smith och hans livsverk.

Carlshäll, L O Smiths förnäma villa på Långholmen. Den omgivande parken räknades till de vackraste i Stockholm Foto: Stockholms Stadsmuseum.

1873 Privatpersonen

Carlhälls gård

Från 1873 till början av 1900-talet har familjen Smith Carlhälls gård som sommarbostad. Platsen byggs ut med både balsal och kägelbana. Ett tiotal personer anställda på platsen. Prydnadsträdgården lär ha varit Stockholms vackraste.

Etikett Goutte d'Or/Gulddroppen. Källa: Spritmuseum.

1874 Entreprenören

Smiths champagne som vardagslyx

Lanseringen av budgetchampagne under namnet Gulddroppen fick stor uppmärksamhet. Men tiden var ännu inte mogen för folkligt bubbel i Sverige.

Inkommen ansökningshandling gällande Flaggpunsch, Kongl. Patentbyrån. 10 april 1885. Källa: Karlshamns museum.

1876 Entreprenören

Punschen i Karlshamn

L.O. Smiths verksamhet växer och han skaffar fler fabriker över landet. Så även i sin hemort Karlshamn där han via köp av Hellerströmska reningsverket förutom brännvin kan förädla den idag klassiska drycken Carlshamns flaggpunsch.

Bolinderska palatset, här till höger om Grand hotel. Källa: Grand hotels historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

1877 Privatpersonen

Bolinderska palatset – en studie i lyx

Bolinderska palatset, bredvid Grand Hotell i centrala Stockholm uppförs 1877 efter arkitekt Helgo Zettervalls ritningar. När beställaren, affärsmannen Jean Bolinders luxösa hyreshus är färdigbyggd blir Smith imponerad. Han flyttar snart in i en av de två paradvåningarna.

Priskurant Win&Spirituosa aktie bolaget. Källa: Spritmuseum.

1877 Entreprenören

L.O. Smiths sortiment – mer än bara brännvin

Hur såg L.O. Smiths sortiment ut och hur sålde han sina produkter?

Panoramabild över Paris ca 1865. Källa: Library of Congress.

1878 Privatpersonen

Här gjorde L.O. Smith sina affärer

L.O. Smith riktade tidigt blicken utomlands med syftet att göra internationella affärer och förkovra sina kunskaper om industrin. Men han reste också för att ägna sig åt nöjen och rekreation och bodde tidvis på badorter vid Medelhavet. Med åren blev han en riktig globetrotter och gjorde flera jorden runt-resor.

En av tidiga brännvinsapparaterna. Den preussiske brännvinsbrännaren Pistorius patenterade en apparat 1817 där mäsken förvärmdes av kondenserande spritångor.

1878 Entreprenören

Reningsmetoden som revolutionerade brännvinsindustrin

L.O. Smith blev först med att i stor skala införa en ny metod i Sverige för att rena brännvinet. Men vad var egentligen det nya och revolutionerande med hans metod?

1880 Omvärlden

Massmigration till Amerika

Mellan 1880 och 1900 emigrerar cirka 10 miljoner européer till Amerika. Fram till 1920 lämnar cirka 1,5 miljoner människor Sverige för ett nytt liv i Amerika. Chicago med 100 000 svenska invånare är under tiden faktiskt Sveriges näst största stad.

Bilder: Pelle Berglunds privata samling.

1880 Privatpersonen

Smiths fem mest spektakulära bråk

Att L. O. Smith hade ett ordentligt humör är väldokumenterat. Otaliga är de bråk han under sin levnad hamnade i med allt från affärsmän till regeringar. Här är fem av de mest spektakulära.

Bränvinskungen på extratåg. SöndagsNisse 1881-01-09. Källa: Karlshamns museum.

1880 Entreprenören

Brännvinskungen L. O. Smith i pressen

L.O. Smith var en av den svenska pressen favoritpersoner, och det passade honom perfekt.

Källa: Karlshamns museum.

1882 Entreprenören

Andra spritkriget på Fjäderholmarna

När utskäningstillståndet för spritförsäljningen i Stockholm går ut är det dags för ny upphandling. L.O. Smith vill leverera från nya fabriken i Karlshamn. Han fick dock nobben även denna gång. Segerviss från det tidigare kriget upprepades strategin. Den här gången gick båtar i skytteltrafik till ön Fjäderholmarna i Stockholms skärgård.

Arbetarringarnas organisation. Faksimil ur Walter Sjölins Brännvinskung och socialreformator.

1883 Samhällsförbättraren

Arbetarringarna ser dagens ljus

I början av 1880-talet engagerar sig L.O. Smith i att stärka arbetarnas ställning och hjälpa dem att organisera sig. Arbetarringar börjar växa fram och L.O. Smith blir ordförande i Stockholm arbetarrings bank. Snart föreslår han att Sverige ska införa postbank för att underlätta arbetarnas sparande. Några år senare infördes banken. Trots att förslaget kom från L.O. Smith fick han aldrig något erkännande i frågan. Däremot kanske en ökad lust att påverka politiskt?

Gula brevet trycktes i massupplaga och fick en stor spridning. Källa: Spritmuseet.

1883 Samhällsförbättraren

Gula brevet – ett misstag

1883 utfärdas en inbjudan om aktieteckning i en Arbetarnas Bank. Stadgarna är generösa för arbetarna. Smith ser banken som den sociala frågans lösning och ett system som snart ska sprida sig över hela världen. Han lät publicera ett öppet brev, skrivet över sex sidor på gult papper och tryckt i 20 000 exemplar där han berättar hur han tycker att landet ska styras. Han utropar sig själv till den som skulle kunna genomföra förslagen. I gengäld kräver han både lojalitet och förtroende. Brevet får motsatt effekt.

L O Smiths ångkök var beläget i huset Stora Kungsholmsgatan 2, mitt emot Bolinders verkstäder. Fotografi från omkring år 1900. Källa: Stockholms Stadsmuseum.

1884 Samhällsförbättraren

Ångkök – god och sund mat till billig peng

Med ångkök skulle arbetarna få tag i god och sund mat till ett billigt pris. Med toppmodern utrustning och kooperativ organisation försökte L.O. Smith få arbetarna att äta bättre. Något som både skulle göra dem friska och få dem att kunna arbeta längre och hårdare. Smith satsar stort men dessvärre blir ångköken aldrig välbesökta.

Spritfabriken i Karlshamn, fotograf Hjalmar Dahl. Källa: Karlshamns museum.

1884 Entreprenören

Spritfabriken i Karlshamn

Den majestätiska spritfabriken i Karlshamn blev en viktig arbetsgivare i södra Sverige och för L.O. Smith ett strategiskt tillhåll inför erövringen av Europa.

L. O. Smith grundare af Arbetarnes ring, broderad duk. Fotograf Pelle Berglund. Källa: Karlshamns museum.

1886 Samhällsförbättraren

Vad hände sedan – arbetarringarna

De arbetarringar som L.O. Smith startade fungerade inte i längden, han kände att arbetarna själva inte engagerade sig tillräckligt och var missnöjd med att de inte bidrog mer ekonomiskt. Vad hände med arbetarrörelsen sedan?

Kolorerat vykort med handskriven hälsning. Karlshamn. Stilleryd. Hj. Falk Foto. Missionsbokhandelns Förlag. Källa: Karlshamns museum.

1886 Entreprenören

L.O. Smiths många affärer: från järnvägar till storjordbruk

L.O. Smith har gått till historien som Brännvinskungen. Ändå var inte sprit det enda han ägnade sig åt. Strategiskt byggde L.O. Smith upp en rad kringliggande verksamheter: allt från storjordbruk till stenhuggerier.

1888-1913

Tidens anda 1888–1913

Tiden runt sekelskiftet 1900 upplevde Sverige en ekonomisk guldålder. Politiskt skakades landet av unionsupplösningen med Norge och strider om försvaret och rösträtten. Emigrationen till Amerika slog rekord samtidigt som den framväxande arbetarrörelsen och kvinnorörelsen krävde ökat inflytande.

Kolorerad vykort. Karlshamn järnvägsstationen år 1906. Källa: Karlshamns museum.

" I Spanien, stolta Spanien, der han gjort en sämre spritaffär. Hans bränvin auktioneras bort - hvad det i Sverige nu blir torrt!" - tidningen Fäderneslandet kåserar över LO Smiths förlust år 1888. Faksimil ur Walter Sjölins Brännvinskung och socialreformator.

1888 Entreprenören

Smith förlorar spanskt spritkrig

L.O. Smith ser en öppning på den internationella spritexportmarknaden och börjar att leverera brännvin till Spanien. Med 700 anställda bygger han världens största spritfabrik i Karlshamn. Efter några lyckosamma år börjar Spanien kräva mer betalt för införseln och LO Smith blir utan hjälp från den svenska regeringen. Smith förlorar personligen cirka 700 miljoner kronor och alla anställda blir av med sina jobb.

Prins Constantin Karadja år 1916.

1889 Privatpersonen

L.O. Smiths barnbarn – prinsen som räddade tiotusentals människoliv

Dottersonen till L. O. Smith, den svensk-rumänske prinsen Constantin Karadja levde ett dramatiskt liv. Under hotet från nazismen blev han en förkämpe för mänskliga rättigheter och lyckades rädda livet på tiotusentals personer, främst rumänska judar.

Trälleborgs sockerfabrik (Trelleborgs sockerbruk), 1930-talet. Källa: Tekniska museet.

1890 Samhällsförbättraren

Vad hände sedan – sockerbruken

Trots att Smith och Smitts försök med sockerbetsodling i Inedals Sockerfabriks AB blev ett misslyckande så hade de ändå bevisat att det gick att odla sockerbetor i Sverige.

Auktionskatalog Konsthandlaren A. Matsson, Stockholm. Beskrivande förteckning på Lo Smiths samtliga inventarier i Bolinderska palatset som auktionerades ut 13 maj 1891. Källa: Karlshamns museum.

1891 Privatpersonen

Historieromantik och klassisk konst i L.O. Smiths samlingar

Smith omgav sig gärna med konst och antikviteter med en särskild vurm för tidens historiemåleri och det klassiska Italien.

Arbetare i en okänd guldgruva i Sydafrika, ca 1890-1930. Källa: Frank and Frances Carpenter Collection (Library of Congress).

1895 Entreprenören

L.O. Smith och gruvorna i Sydafrika

Under senare delen av sitt liv reste L.O. Smith jorden runt och gjorde flera riskfyllda affärer. Han investerade bland annat i guldgruvor i Sydafrika. Målet var att bygga upp den förmögenhet som han hade förlorat genom debaclet med den misslyckade spritexporten till Spanien.

1896 Privatpersonen

Anna Viktoria Kalldin

När L.O. Smiths träffar sin andra maka Anna Viktoria Kalldin förlorar han kontakten med den sista av sina barn som pratat med honom, Mary. Anna Viktoria och L.O. lever ihop under 15 år och efter boer-kriget vid sekelskiftet i fattigdom.

L O Smiths dödsannons Karskrona den 11 december 1913. Källa: Karlshamns museum.

1913 Privatpersonen

Ett geni lämnar världen

77 år gammal, dör L.O. Smith i december 1913 i sviterna av en lunginflammation.

1913 Omvärlden

Alkoholpolitiken i Sverige

Synen på alkohol förändrades alltmer mot slutet av 1800-talet och nykterhetsrörelsen fick vind i seglen. Tidigare hade nykterhetsvännerna haft en tolerantare syn och accepterat vin och öl. Men på 1880-talet introducerades de anglosaxiska nykterhetslogerna med krav på absolut nykterhet. Det fick konsekvenser för branschen och den svenska alkoholkulturen.

Teckning Inedals Sockerfabrik AB år 1867. Källa: Karlshamns museum.

1914 Entreprenören

Fem viktiga idéer som L.O. Smith har bidragit till

Spritrening, sockerbruk, postbank, arbetarnas organisering och rösträtt – L.O. Smith har bidragit till en mängd nya idéer och uppfinningar som är aktuella även i modern tid.

Interiör Reymersholmsfabriken. Källa: Karlshamns museum/Stockholms stadsarkiv.

1917 Samhällsförbättraren

Vad hände sedan – spritreningen

L. O. Smith revolutionerade marknaden med sin egna metod med att rena spriten från hälsofarlig finkel. Vad händer med spritreningen sedan?

1919 Omvärlden

Motboken införs

Under året genomförs motbokskontrollen fullt ut och systembolagen får monopol på all alkoholförsäljning i Sverige. Sen den dagen finns inte längre några privata vinhandlare i landet utan all alkohol säljs av Vin & Sprit och de då regionala systembolagen.

Workers at the factory in Karlshamn. Source: Karlshamns museum.

1919 Samhällsförbättraren

Vad hände sedan – rösträtten

Den 2 februari 1889 la Smith fram ett förslag om utökad rösträtt för Sveriges manliga befolkning i Riksdagen. Vad hände sedan?

1920 Samhällsförbättraren

Vad hände sedan – postbanken

Att omvandla postkontor till banker för att genom bättre tillgänglighet göra arbetarna mer benägna att spara pengar var en av L. O. Smiths många idéer. Vad hände med postbanken sedan dess?

1970 Omvärlden

Historien om Absolutflaskan

Absolut Vodka är ett av världens mest sålda spritmärken och dess flaska är länk till det förflutna. På flaskans sigill porträtteras L.O. Smith, som utvecklade det absolut rena brännvinet.

2018 Entreprenören

Filmen om L.O. Smith

Se trailern till filmen om L. O. Smiths liv!