Tidsperiod: 1854

4 livslånga löften

Under 17-årige Lars Olssons första natt i Stockholm, visar kompisarna från brännvinsslupen honom huvudstadens alla lockelser. Dagen efteråt sätter en bedrövad Lars Olsson fyra principer han under hela sitt liv aldrig överger:
1. Ej missbruka alkohol
2. Beblanda sig i kortspel
3. Snärjas i glädjeflickors garn
4. Undvika fattigdom till varje pris