Tidsperiod: 1885

Arbetarringar, organisation, och senare rösträtt

Upptagen av andra affärsprojekt och med fel personer på ledande befattningar kom arbetarringarna dessvärre snart att försvinna. LO Smith känner inte något förtroende från arbetarna och är missnöjd med att de inte bidrog mer. ”Jag har betalat över 156 000 kronor av privata pengar för ringarnas utveckling utan det ringaste gagn för mig själv. Och ingen vill ge mig ens ett erkännande. Konsumtionsföreningar som upprättats för att ge arbetarna billiga priser, har aldrig burit sig i längden. Det kan bara fungera om arbetarna själva skjuter till aktiekapital”, sa LO Smith när satsningen avslutas.

Men helt meningslöst var givetvis inte hans arbete.

Socialisterna kom snart att använda sig av hans program. LO Smith väckte arbetarnas medvetande och visade dem att de var tvungna att organisera sig. 1909 grundlagsändrade Sverige och införde allmän rösträtt. Ytterligare tio år senare beslutar riksdagen att alla över 23 års ålder, både män och kvinnor får rätten att rösta.