Omvärlden

L O Smith levde i spännande tider. Bland annat hände allt det här under hans livstid.