Privatpersonen

Som privatperson hade L O Smith ett minst lika aktivt och händelserikt liv som han gjorde som företagare och politiker.